logo_minfin_

 

Aktet Ligjore dhe Nenligjore per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin

 

TE GJITHA TE DREJTAT E REZERVUARA © 2010 MINISTRIA E FINANCAVE
Kjo faqe hostohet nga Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit logo_akshi_transparent www.akshi.gov.al